„Булгартрансгаз“ ЕАД развива инфраструктурата си така, че газовите потоци да достигат до страните от ЕС

„Булгартрансгаз“ ЕАД развива инфраструктурата си така, че газовите потоци да достигат до страните от ЕС

„Булгартрансгаз“ ЕАД развива и модернизира своята инфраструктура, така че да осигури високо ниво на междусистемна свързаност със значителни капацитети за пренос, съобщиха от компанията. Това позволява не само гарантиране на доставките на газ за страната, но и газовите потоци, преминаващи през България, да достигнат до уязвимите страни от Европейския съюз“. Това каза изпълнителният директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД Владимир Малинов по време на Делфийския икономически форум в Гърция. Той участва в дискусия, посветена на ролята на Източното Средиземноморие за енергийните доставки за Централна и Югоизточна Европа с развитието на инфраструктурата си за втечнен природен газ. В дискусията участваха и Генералният директор на Главна дирекция “Енергетика” на Европейската комисия Дите Юл Йоргенсен, Джефри Паят – помощник секретар в Бюрото за енергийни ресурси на Държавния департамент на САЩ, изпълнителният директор на ДЕСФА Мария Гали и други.

Владимир Малинов представи напредъка по реализацията на проектите на Булгартрансгаз, целящи сигурност и диверсификация на газовите доставки.

„Тази година стартирахме разширението на подземното газово хранилище Чирен. Наличието на достатъчен капацитет за съхранение, нагнетяване и добив на газ е от решаващо значение за успешното навлизане на пазара на алтернативни източници на тръбопроводен газ и LNG“, подчерта Малинов. Разширяването на хранилището ще осигури допълнителна гъвкавост, ще увеличи пазарната интеграция и ще засили конкуренцията. Той припомни, че със статутът си на проект от общ интерес, разширението на Чирен получи финансова помощ от Механизма за свързване на Европа. Синергията на проекта с терминалите за LNG в региона, в т.ч. Александруполис, както и със значителните капацитети за пренос в точките на свързване със съседните страни обуславят важността на хранилището в регионален аспект.

Малинов акцентира и върху участието на „Булгартрансгаз“ ЕАД с 20% като акционер в проекта за изграждане на LNG терминал край Александруполис, Гърция –инфраструктура, която ще осигури нови количества газ на конкурентни цени за пазарите в региона и ще подобри тяхната ликвидност. Тези проекти са от ключово значение за навлизането на нови количества природен газ от алтернативни източници, повишавайки енергийната сигурност в региона на Югоизточна Европа. „Преди дни в София бе подписан меморандум между България, Румъния, Унгария, Словакия и Азербайджан по инициативата STRING, която цели незабавното осигуряване на допълнителни количества природен газ за Европа от Азербайджан по сигурен маршрут“, добави той. По думите му инициативата е отворена за други страни. Например присъединяването на Гърция като страна, в която се развиват проекти за нови терминали за втечнен природен газ и благодарение на инфраструктурата на газопреносния оператор DESFA, ще осигури допълнителни количества газ и диверсификация за страните в региона.

В рамките на Делфийския форум Владимир Малинов участва и в дискусия, посветена на енергийната сигурност и европейската автономия в светлината на развитието и навлизането на водородните технологии. По думите му операторите на газопреносни

системи ще имат ключова роля в процеса на декарбонизация и развитие на икономика, базирана на водород. „Нашата експертиза, ноу-хау и значителен опит в разработването и експлоатацията на тръбопроводна инфраструктура ще гарантират осигуряването на необходимата за използването на водорода инфраструктура“. Булгартрансгаз, DESFA и други оператори в региона вече планират свързване на водородни мрежи. По този начин ще се стимулира производството на водород в региона и осигуряването на още една възможност за енергийна независимост.

No payment method connected. Contact seller.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram

Подобни

Времето

14°C Усеща се 14°C
1005hPa 88% 100% 2m/s 110deg

12°C Усещане 10°C
1006hPa 54% 20% 4m/s 280deg

14°C Усещане 14°C
1004hPa 82% 40% 3m/s 250deg